Informacje intendenta

Od dnia 01.02.2016 roku w Przedszkolu obowiązują nowe stawki żywieniowe:
Śniadanie – 2,10 zł,
Obiad – 3,30 zł,
Podwieczorek – 1,60 zł.
Śniadanie i obiad – 5,40 zł,
Śniadanie ,obiad, podwieczorek – 7 zł.

Proszę rodziców o przestrzeganie terminu wpłat za wyżywienie i godziny ponadprogramowe dzieci.
Wpłat dokonujemy do 15 dnia każdego miesiąca.


Chciałam wstępnie poinformować Państwa
o wzroście ceny za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola i zerówki w Zespole Szkół w Starej Łubiance.
Podwyżka nastąpi od drugiego semestru szkolnego czyli od 1.02.2016 roku.
Dokładna kwota zostanie podana w styczniu 2016 r.
Podwyżka podyktowana jest wzrostem cen produktów, owoców i warzyw.

intendentka Elżbieta Bączkowska

Informujemy rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola i zerówki w Zespole Szkół w Starej Łubiance, że wszelkie zmiany dotyczące wyżywienia i czasu pobytu dziecka w przedszkolu
należy zgłaszać pisemnie co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem adresując pismo do Dyrektora Zespołu Szkół im Wł. St. Reymonta w Starej Łubiance.
Pismo można złożyć u Intendenta lub w sekretariacie szkoły.
Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o przestrzeganie zasad.
01.09.2012

KOSZT POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU

Śniadanie -1,70 zł / dziennie

Obiad – 2,0 zł / dziennie

Podwieczorek – 1,30 zł /dziennie

Śniadanie + obiad – 3,70 zł / dziennie

Śniadanie + obiad + podwieczorek – 5,0 zł /dziennie

Wpłaty za wyżywienie wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca.

Do wpłat po terminie będą doliczane ustawowe odsetki.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie dziecka podlega zmniejszeniu powyżej 2 kolejnych dni .

W pierwszym dniu nieobecności dziecka (dłuższej – tj. powyżej 2 dni), do godz. 08:00 rano należy zadzwonić do intendenta (Elżbiety Bączkowskiej) lub sekretariatu szkoły i poinformować, przez jaki okres dziecko będzie nieobecne.

Nr telefonu 67 216 01 19

Przedszkolowo.pl logo